Rekabetçi ve sürdürülebilir kurumsal yapının devamlılığı yenilikçi teknolojilerin takibi ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde işletmenize uygulanması ile gerçekleştirilir.

01. BT politikalarının analizi ve oluşturulması

03. Çözüm modelinin oluşturulması

05. Ürün bazlı özel proje danışmanlığı

07. BT işletme süreçleri

09. VDI, Cloud projelerini paket olarak oluşturmak ya da ihtiyaca yönelik tasarımları müşteriye özel geliştirmek

02. Sistem altyapı analizi ve tasarımları

04.Maliyet analizi (ROI)

06. Eğitim hizmetleri

08. Entegrasyona konu olacak analiz, tasarım, modelleme, planlama faaliyetleri

10. Saha otomasyonu danışmanlığı ve projelendirme faaliyetleri

YUKARI